Pro návštěvníky

  •  veřejně přístupných akcí jsou v rámci zpravodajství pořizovány fotografie
  • přístup do všech prostor je bezbariérový
  • informace o ztrátách a nálezech na tel: 577 008 911, 739 348 015
  • GPS: 49.223079, 17.664409

Plán sedadel a maketa Velkého sálu Kongresového centra

Upozornění pro návštěvníky a pořadatele akcí v Kongresovém centru Zlín

 V souladu s mimořádným vládním opatřením zavádíme pro hromadné akce nad 500 návštěvníků sektorové uspořádání vnitřních prostor Kongresového centra Zlín:

  1. Sektor přízemí – bude přístupný obvyklým hlavním vchodem z nám. T. G. Masaryka. Návštěvníci budou mít samostatnou šatnu ve vstupním vestibulu, samostatné sociální zařízení v přízemí a samostatné občerstvení.
  2. Sektor balkony – bude přístupný mimořádně zřízeným vchodem přes výjezd z podzemního parkoviště KC na Gahurův prospekt, dále schodištěm a výtahem do I. patra. Návštěvníci budou mít samostatnou šatnu v restauraci KC, samostatné sociální zařízení v I. a II. patře, samostatné občerstvení.

Sektory přízemí a balkony budou plně odděleny po celou dobu konání akce. Návštěvníci sektorů nebudou mít možnost se setkávat ve vnitřních prostorech KC.

Odchod z akcí bude probíhat stejnou cestou jako příchod, tzn. odděleně pro každý sektor.

(Na základě mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 8. 2020 č. j.: MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN , dle ust. I. bod 1. písm. c.)

Po dobu sektorového uspořádání bude sloužit pro výjezd z podzemních garáží KC pouze výjezd na Štefanikovu ulici. Výjezd na Gahurův prospekt bude uzavřen pouze pro pěsí.

 

Parkování

Třípodlažní podzemní parkoviště o celkové kapacitě 90 míst (včetně 6 míst pro držitele průkazu ZTP) je situováno přímo pod Kongresovým centrem. Pro provoz a pohyb na parkovišti platí Provozní řád podzemního parkoviště KCZ.

Otevírací doba:

6:00 - 24:00 (pro výjezd v době uzavření parkoviště, volejte ostrahu budovy KCZ, tel: 577 008 911)
V době konání koncertů, společenských akcí aj. je parkoviště otevřeno po celou dobu jejich trvání.

Parkovné:

Vážení návštěvníci ,

s platností od 1.11. 2019 upravujeme ceny parkovného v podzemní parkovišti Kongresového centra Zlín:

 

Pondělí až pátek

Od 6:00 hod do 18:00 hod

- do 30 minut zdarma

- od 31 minuty do 60 minut sazba 15,- Kč vč. DPH / hod

- od 61 minuty sazba 20,- Kč vč. DPH / hod

 

Od 18:00 hod do 6:00 hod

- jednotná sazba 15,- Kč vč. DPH / hod

 

Sobota

Od 6:00 hod do 13:00 hod.

- do 30 minut zdarma

- od 31 minuty do 60 minut sazba 15,- Kč vč. DPH/hod

- od 61 minuty sazba 20,- Kč vč. DPH / hod

 

Od 13:00 hod do 18:00 hod

- jednotná sazba 5,- Kč vč. DPH / hod

 

Od 18:00 hod do 6:00 hod

- jednotná sazba 15,- Kč vč. DPH / hod

 

Neděle

Od 6:00 do 18:00 hod

- jednotná sazba 5,- Kč vč. DPH / hod

 

Od 18:00 hod do 6:00 hod

- jednotná sazba 15,- Kč vč. DPH / hod

 

Pokuta za ztrátu parkovacího lístku je stanovena na  2 000,- Kč   

Podzemní parkoviště KCZ
Pravidla pro douhodobé zvýhodněné parkování
Provozní řád podzemního parkoviště KCZ
Seznam parkovišť v okolí KCZ

Restaurace

Restaurace je v současné době pro veřejnost uzavřena, hledá se nový nájemce. Pořadatelé akcí v Kongresovém centru však mohou využít restauraci jako další prostor k pronájmu.
Ve foyeru v přízemí a ve foyeru I. (na úrovni prvního balkonu), jsou umístěny bary.

Kapacita:

restaurace cca 67 míst
letní terasa cca 70 míst