Parkování

Třípodlažní podzemní parkoviště o celkové kapacitě 90 míst (včetně 6 míst pro držitele průkazu ZTP) je situováno přímo pod Kongresovým centrem. Pro provoz a pohyb na parkovišti platí Provozní řád podzemního parkoviště KCZ.

Otevírací doba garáží KCZ:

6:00 - 24:00 (pro výjezd v době uzavření parkoviště, volejte ostrahu budovy KCZ, tel: 577 008 911)
V době konání koncertů, společenských akcí aj. je parkoviště otevřeno po celou dobu jejich trvání.

Aktuální informace:

Vážení návštěvníci, do středy 17. 3. 2021 budou z technických důvodů uzavřeny podzemní garáže KCZ.

V provozu pro veřejnost budou od čtvrtka 18. 3. 2021 od 6:00.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení návštěvníci, v souladu s mimořádným vládním opatřením zavádíme pro hromadné akce nad 500 návštěvníků sektorové uspořádání vnitřních prostor Kongresového centra Zlín.

(Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zde dne 31. 8. 2020 č. j.: MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN, dle ust. I. bod 1. písm. c.)

Po dobu sektorového uspořádání bude sloužit pro výjezd z podzemních garáží KCZ pouze výjezd na Štefanikovu ulici. Výjezd na Gahurův prospekt bude uzavřen pouze pro pěší.

Děkujeme za pochopení.

Parkovné:

Vážení návštěvníci,

s platností od 1.11. 2019 upravujeme ceny parkovného v podzemní parkovišti Kongresového centra Zlín:

Pondělí až pátek

Od 6:00 hod. do 18:00 hod.

- do 30 minut zdarma

- od 31 minuty do 60 minut sazba 15,- Kč vč. DPH / hod

- od 61 minuty sazba 20,- Kč vč. DPH / hod

 

Od 18:00 hod. do 6:00 hod.

- jednotná sazba 15,- Kč vč. DPH / hod

 

Sobota

Od 6:00 hod. do 13:00 hod.

- do 30 minut zdarma

- od 31 minuty do 60 minut sazba 15,- Kč vč. DPH/hod

- od 61 minuty sazba 20,- Kč vč. DPH / hod

 

Od 13:00 hod. do 18:00 hod.

- jednotná sazba 5,- Kč vč. DPH / hod

 

Od 18:00 hod. do 6:00 hod.

- jednotná sazba 15,- Kč vč. DPH / hod

 

Neděle

Od 6:00 hod. do 18:00 hod.

- jednotná sazba 5,- Kč vč. DPH / hod

 

Od 18:00 hod. do 6:00 hod.

- jednotná sazba 15,- Kč vč. DPH / hod

 

Pokuta za ztrátu parkovacího lístku je stanovena na  2 000,- Kč   

 

Podzemní parkoviště KCZ
Pravidla pro dlouhodobé zvýhodněné parkování
Provozní řád podzemního parkoviště KCZ
Seznam parkovišť v okolí KCZ