20.2. XV. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně