16.2. XVIII. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně