Upozornění na změnu vstupu na balkony při sektorovém uspořádání

Upozornění pro návštěvníky a pořadatele akcí v Kongresovém centru Zlín

V souladu s mimořádným vládním opatřením zavádíme pro hromadné akce nad 500 návštěvníků sektorové uspořádání vnitřních prostor Kongresového centra Zlín.


  1. Sektor přízemí – bude přístupný obvyklým hlavním vchodem z nám. T. G. Masaryka. Návštěvníci budou mít samostatnou šatnu ve vstupním vestibulu, samostatné sociální zařízení v přízemí a samostatné občerstvení.
  2. Sektor balkony – bude přístupný mimořádně zřízeným vchodem přes výjezd z podzemního parkoviště KC na Gahurův prospekt, dále schodištěm a výtahem do I. patra. Návštěvníci budou mít samostatnou šatnu v restauraci KC, samostatné sociální zařízení v I. a II. patře, samostatné občerstvení.

Sektory přízemí a balkony budou plně odděleny po celou dobu konání akce. Návštěvníci sektorů nebudou mít možnost se setkávat ve vnitřních prostorech KC.

Odchod z akcí bude probíhat stejnou cestou jako příchod, tzn. odděleně pro každý sektor.

(Na základě mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 8. 2020 č. j.: MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN , dle ust. I. bod 1. písm. c.)

 

Po dobu sektorového uspořádání bude sloužit pro výjezd z podzemních garáží KC pouze výjezd na Štefanikovu ulici. Výjezd na Gahurův prospekt bude uzavřen pouze pro pěší.