St, 21. 3. 2018 18:00

Cena Salvator 2017

Čas konání: 18:00

Místo konání: Malý sál

Pořadatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje je poděkováním všem, kdo se svými činy zasloužili o záchranu života, zdraví či majetku. Hledáme ve Zlínském kraji občany, děti, projekty a dárce, kteří svými skutky překračují hranice všedního. Snažíme se upozornit na činy, na kterých záleží, a šířit tak hrdinské příběhy Ceny Salvator dál. Celá akce je od svého počátku v organizačních rukou studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB za finanční
podpory Zlínského kraje. Letos veřejnosti představí své vítěze již popatnácté. 

Více informací na www.cenasalvator.cz

 

 

Malý sál

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně