St, 18. 9. 2019 9:30

Konference Baťův odkaz Evropě

Čas konání: 9:30

Místo konání: Velký sál

Pořadatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Konferenci Baťův odkaz Evropě pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky společně s Nadací Tomáše Bati. Tato výjimečná konference má dlouhou tradici, pokaždé je zaměřena na jiné téma, které ve společnosti aktuálně rezonuje. Koná se jednou za pět let, v letošním roce pracuje s tématem: „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě". Konference se uskuteční 18. září 2019 v prostorách Kongresového centra a rektorátu UTB ve Zlíně. Díky tomu, že se organizátorům podařilo získat více než 50 osobností z firemního, akademického a veřejného života pro účast v moderovaných diskusích na plenárním zasedání a v sedmi sekcích, je ojedinělou příležitostí pro setkání a vytvoření živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení názorů, zkušeností a dobrých praktik v živém a aktuálním tématu „Lidé". Tomáš Baťa řekl: „Ptáte se mne, jak jsem vybudoval k velikosti náš závod? Nevybudoval jsem závod, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval závod."

Více informací a přihlášky na konferenci na www.batuvodkazevrope.cz

 

Velký sál

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně